loader

Addbanner

Dr Costas Philippou

Urological Surgeon – Andrologist
  • 5.0/5
  • 12615 view(s)

 

Dr.  Costas Philippou

Urological Surgeon – Andrologist


 

Ο Δρ. Κώστας Φιλίππου είναι χειρουργός ουρολόγος-ανδρολόγος με πτυχίο (2006) από το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκπαιδεύτηκε στην ειδικότητα της Ουρολογίας-Ανδρολογίας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Umeå στη Σουηδία. Επιπλέον, εργάσθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Örebro (ενδοουρολογία) και στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Akademiska Uppsala (παιδοουρολογία), καθώς επίσης και στο Sankt Göran hospital Stockholm (γυναικοουρολογία). Τέλος, εργάστηκε ως associate consultant urologist στο Örnsköldsvik hospital.

 

Ο Δρ. Κώστας Φιλίππου καθοδηγείται από ηθικές αρχές και διακατέχεται από σεβασμό στα ιατρικά ιδεώδη. Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του για όλες τις εξελίξεις στις μεθόδους και τεχνικές στον κλάδο του έχουν «επισφραγίσει» την άρτια επιστημονική κατάρτισή του καθώς έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιστημονικών και πρακτικών σεμιναρίων στο εξωτερικό.

 

Dr. Costas Philippou is urological surgeon - andrologist with a BA (2006) from the Aristotle University of Thessaloniki. He trained in the specialty of Urology-Andrology at Umeå University Sweden. In addition, he worked at the University Hospital Örebro (endourology) and the University Hospital Akademiska Uppsala (paediatric urology) as well as at Sankt Göran hospital Stockholm (urogynecology). Finally, he worked as an associate consultant urologist at Örnsköldsvik hospital. Dr. Costas Philippou is guided by ethical principles and respect for medical ideals. Continuous training and information on all developments in the methods and techniques in the industry have "sealed" the excellent scientific training as he has attended numerous scientific and practical seminars abroad.

 

BK Medical Flex FOCUS 500

Στο ιατρείο μας υπάρχει εγκατεστημένο το σύστημα υπερηχοτομογραφίας του Δανέζικου οίκου BK Medical Flex FOCUS 500. Το σύστημα αυτό έχει ηχοβολέα ταυτόχρονης απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο δύο διαγνωστικών επιπέδων (οβελιαίο - εγκάρσιο) και έτσι προσφέρει μια από τις καλύτερες εμπειρίες απεικόνισης του προστάτη. Είναι κατάλληλο για διορθική χαρτογράφηση του προστάτη αδένα και στοχευμένη βιοψία.

 

Στο ιατρείο παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος στον άνδρα και στη γυναίκα, καθώς επίσης και του γεννητικού συστήματος στον άνδρα, όπως:

• ουρολοιμώξεις
• λιθίαση ουροποιητικού συστήματος
• παθήσεις προστάτη ( καλοήθης υπερπλασία, καρκίνος, προστατίτιδα )
• νεοπλασίες - όγκοι ( καρκίνος νεφρού, ουροδόχου κύστης, πέους, όρχεως )
• στυτική δυσλειτουργία, ανδρική υπογονιμότητα
• φίμωση, παραφίμωση
• κύρτωμα πέους, πριαπισμός, κάταγμα πέους
• υδροκήλη, κιρσοκήλη
• συστροφή όρχεως, κρυψορχία
• ακράτεια ούρων, πρόπτωση πυελικών οργάνων
• αιματουρία, αιμοσπερμία
• συχνουρία, κάψιμο στην ούρηση, νυχτουρία
• πρόωρη εκσπερμάτιση

 

In the clinic medical services provided aim at the diagnosis and treatment of urinary tract diseases in men and women, as well as the reproductive system in men, such as:

• urinary tract infections
• urinary tract stones
• prostate diseases (benign prostatic hyperplasia, cancer, prostatitis)
• malignancies - tumors (renal cancer, urinary bladder, penis, testis)
• erectile dysfunction, male infertility
• phimosis, parafimosis
• peyronies disease, priapism, penile fracture
• hydrocele, varicocele
• testicular torsion, cryptorchidism
• urinary incontinence, pelvic organ prolapse
• hematuria, hematospermia
• frequent urination, nocturia
• premature ejaculation

 

SPECIAL INTERESTS

  • Prostate diseases: benign hyperplasia, prostatitis, prostate cancer, prostate biopsies.
  • Endourology: transurethral surgery for bladder cancer TURBT, urethral stricture, transurethral prostatectomy, TURis prostate vaporization, ureteropyeloscopy.
  • Urolithiasis: transurethral lithotripsy for bladder stones, semi rigid and flexible ureteroscopic stone extraction, extra corporeal shock wave lithotripsy ESWL
  • Urogynecology: urinary incontinence, pelvic organ prolapse ,cystocele, rectocele.
  • Incontinence: transurethral injection of Botox, Deflux, bulking agents, tension free vaginal tape TVT-O, male sling procedure, artificial sphincter.
  • Andrology: subfertility, varicocele, Peyronies disease, vasectomy, low testosterone, erectile dysfunction, penile injection treatment , penile implants, premature ejaculation , phimosis, penis frenuloplasty, hydrocele , hematospermia, testis biopsy.
  • Paediatric urology: testicular torsion, phimosis, cryptorchidism.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • Παθήσεις του προστάτη: προστατίτιδα, καλοήθης υπερπλασία, καρκίνος προστάτη, βιοψία προστάτη.
  • Ενδοουρολογία: διουρηθρική θεραπεία στενωμάτων ουρήθρας, διουρηθρική προστατεκτομή TURP, εξάχνωση προστάτη με TURis, διουρηθρική εκτομή θηλωμάτων ουροδόχου κύστης.
  • Ουρολιθίαση: εξωσωματική λιθοτριψία, διουρηθρική λιθοτριψία λίθου ουροδόχου κύστης, εύκαμπτη και άκαμπτη ουρητηροσκόπηση, Laser λιθοτριψία.
  • Γυναικοουρολογία: ακράτεια, τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης TVT-O, πρόπτωση πυελικών οργάνων,κυστεοκήλη,ορθοκήλη.
  • Ακράτεια: τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης, ενδοκυστική έγχυση Botox, εμφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα.
  • Ανδρολογία: υπογονιμότητα, κιρσοκήλη, βιοψία όρχεως, υπογοναδισμός, έλλειψη τεστοστερόνης, ανδρική αντισύλληψη, βασεκτομή, κύρτωμα πέους (νόσος Peyronie), πρόωρη εκσπερμάτιση, ανδρική δυσλειτουργεία, ενδοπεικές ενέσεις, πεική πρόθεση, πρόθεση όρχεως μετά από ορχεκτομή, φίμωση, βραχύς χαλινός πέους, υδροκήλη,αιματοσπερμία.
  • Παιδοουρολογία: συστροφή όρχεως, φίμωση, κρυψορχία.

Specialties

  • UROLOGIST

In-Network Insurance

  • GeSy (GHS)

Experience

  • Junior Consultant in Urology  (Mar, 2014 - Aug, 2015)

    Umeå University Hospital

  • Fellow pediatric urology  (Jan, 2014 - Jul, 2014)

    Akademiska sjukhuset

  • Resident in Urology  (Aug, 2007 - Mar, 2014)

    Umeå University Hospital

  • Consultant Urologist  (Feb, 2017 - Current)

    Aretaeio Hospital Nicosia

  • Junior Consultant in Urology  (Sep, 2015 - May, 2016)

    Örebro University Hospital

  • Residents and medical students in Urology   

    Andrology, Umeå University Hospital, Örebro University Hospital, Sweden

  • Annual EAU Congress  (Mar, 2011 - Mar, 2011)

    Vienna Austria

  • EUREP  (Jul, 2013 - Sep, 2013)

    11th European Urology Residents Education Programme

  • 10th Meeting of the EAU Section of Oncological Urology  (Jan, 2013 - Jan, 2013)

    Rome, Italy.

  • The 1st Course for Nordic Residents in Urology  (Jan, 2013 - Jan, 2013)

    Benign Urology, Copenhagen

  • 16th Copenhagen Symposium On Endoscopic Urological Surgery  (Jan, 2012 - Jan, 2012)

    Herlev, Denmark

  • Ureterorenoscopy  (Oct, 2012 - Oct, 2012)

    University Hospital Orebro, Sweden

  • The 2nd Nordic Course on Urodynamics and LUTD  

    Copenhagen

    24 January 2012

  • Bipolar TUR  (Feb, 2011 - Feb, 2011)

    Soder hospital Stockholm, Sweden

  • Treatment ideas and strategies in prostate cancer  (Apr, 2008 - Apr, 2008)

    Stockholm, Sweden.

  • Symptoms and diseases of the genital organs of men  ( - May, 2013)

    Copenhagen

    24 January 2012

  • Overactive bladder and LUTD  (Apr, 2011 - Apr, 2011)

    Umea, Sweden

  • Bladder cancer  (Feb, 2024 - Feb, 2024)

    Umea, Sweden.

  • Acute abdominal surgery  (Feb, 2024 - Feb, 2024)

    Ostra hospital, Gothenburg, Sweden

  • Surgical pathophysiology  (Apr, 2013 - Apr, 2013)

    Skane University hospital, Malmo, Sweden

  • Trauma  (Feb, 2024 - May, 2011)

    Umea university hospital, Sweden

  • Suturing course  (Mar, 2009 - Mar, 2009)

    University hospital Linkoping, Sweden

  • Certificate in laparoscopy  (Sep, 2010 - Sep, 2010)

    Umea university hospital, Sweden

Education

  • Consultant Urologist  (Feb, 2017 - Current)

    Aretaeio Hospital Nicosia

  • Junior Consultant in Urology  (Nov, 2019 - May, 2016)

    Örebro University Hospital

Honours & Awards

  • Degree Name Doctor of Medicine (M.D.)  

    Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) (2000 – 2006)

4  Review(s)

Average Rating

5.0
1 Stars 0%
2 Stars 0%
3 Stars 0%
4 Stars 0%
5 Stars 100%
  • Reviewer

    Steve

    6 years ago

    Dr. Philippou is an excellent doctor, he takes the time to explain the procedure and answer questions and address concerns.

  • Reviewer

    unnamed

    6 years ago

  • Reviewer

    unnamed

    7 years ago

  • Reviewer

    unnamed

    7 years ago

    Thank you DOCTOR!

  • WE TAKE REVIEWS VERY SERIOUSLY AND DO NOT ALLOW ANY ABUSE. PLEASE PROVIDE ONLY TRUE INFORMATION. ANY ABUSIVE REVIEWS WILL NOT BE PUBLISHED.

Leave Your Review

Please Login To add Review
Consult Q&A

Get answers to your queries now

Ask Question

Questions

No query answered yet.