loader

Addbanner

Dr Aggelos Alexi

Καρδιολόγος | Cardiologist
 • 330 view(s)

Δρ. Άγγελος Αλέξη, MD, Ειδικός ΚαρδιολόγοςΟ Δρ. Άγγελος Αλέξη αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2016 (2010-2016), με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και για τα 6 έτη. Πραγματοποίησε για 2 χρόνια ειδικότητα στην Παθολογία και ακολούθως ειδικεύτηκε στην ειδικότητα της Καρδιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.Κατά την διάρκεια της ειδικότητας του εκπαιδεύτηκε στην Κλινική Καρδιολογία, στο τμήμα Αναίμακτης Καρδιολογίας, στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο και στη διαχείριση επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών. Επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην καρδιαγγειακή απεικόνιση και στην διαχείριση περιστατικών στην Καρδιολογική Μονάδα Νοσηλείας (CCU).Επίσης δραστηριοποιήθηκε στην Καρδιοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με ενεργό συμμετοχή στα διεγχειρητικά διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφήματα και στην παρακολούθηση ασθενών μετεγχειρητικά.

 

Εκπαιδεύτηκε στην Αθήνα, στο ηχωκαρδιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου Κοργιαλένειο Μπενάκειο-Ερυθρός Σταυρός, στις νεότερες ηχωκαρδιογραφικές τεχνικές καρδιαγγειακής απεικόνισης, υπό τον πρόεδρο της ομάδας εργασίας ηχωκαρδιογραφίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Δρ. Παπαδόπουλο Χ. Κωνσταντίνο.


O Δρ. Άγγελος Αλέξη είναι συμβεβλημένος με το ΓΕ.Σ.Υ και διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό, στο οποίο θα προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Υπερηχoκαρδιογράφημα
 • Δοκιμασία Κόπωσης
 • Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφία
 • 24ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος (Holter Ρυθμού)
 • 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (Holter πίεσης)
 • Πρόληψης και εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου
 • Προεγχειρητική Εκτίμηση

 


Dr. Aggelos Alexi graduated from the Medical School of the University of Crete in 2016 (2010-2016), with a scholarship from the State Scholarship Foundation for all 6 years. He completed a 2 year residency in Pathology followed by a specialization in Cardiology at the Nicosia General Hospital. During his residency, he was trained in Clinical Cardiology, in the Department of Cardiology, in the Hemodynamic Laboratory and in the management of cardiac emergencies. He showed particular interest in cardiovascular imaging and case management in the Cardiology Care Unit (CCU). He was also active in the Cardiac Surgery Clinic of Nicosia General Hospital with active participation in intraoperative transoesophageal echocardiograms and postoperative patient monitoring.

 

He was trained in Athens, at the echocardiology laboratory of the hospital Korgialeion Benakio-Red Cross, in the newest echocardiographic techniques of cardiovascular imaging, under the chairman of the echocardiography working group of the Hellenic Society of Cardiology, Dr. Papadopoulos X. Konstantinos.

 

Dr. Aggelos Alexi is contracted with the GHS and maintains a private practice with state-of-the-art medical equipment, where the following services will be offered:

 • Electrocardiogram
 • Cardiac Ultrasound (Echocardiography)
 • Treadmill exercise stress test
 • Dynamic echocardiography
 • 24-hour electrocardiogram recording (Rhythm Holter)
 • 24-hour recording of blood pressure (Pressure Holter).
 • Prevention strategy and cardiovascular risk assessment
 • Preoperative Assessment

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


• 2010-2016: Ιατρική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης.

• 2013: Παρακολούθηση και απόκτηση διπλώματος B.L.S.

• 2017: Παρακολούθηση και απόκτηση διπλώματος Α.L.S.

• 2017-2019: Ειδικευόμενος Παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

• 2019-2023: Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας.

• 2022: Τετράμηνη εκπαίδευση στο ηχωκαρδιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου Κοργιαλένειο Μπενάκειο - Ερυθρός Σταυρός, στην Αθήνα, στις νεότερες ηχωκαρδιογραφικές τεχνικές καρδιαγγειακής απεικόνισης.

• 2022-2023: Εκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική κλινική του Γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας ,ως ειδικευόμενος Καρδιολόγος, με ενεργό συμμετοχή στα διεγχειρητικά διοισογάγεια ηχωκαρδιογραφήματα και στην παρακολούθηση ασθενών μετεγχειρητικά.

• 2023: Απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην ειδικότητα της Καρδιολογίας.

• Μεταπτυχιακός φοιτητής στην Διοίκηση υπηρεσιών και μονάδων υγείας.


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


• A Case of Right Ventricular Thrombus in a Patient With Recent COVID-19 Infection (Cureus 2022 May 19;14(5):e25150.doi: 10.7759/cureus.25150. eCollection 2022 May) Andreas Mitsis , Aggelos Alexi , Thrasos Constantinides , Grigorios Chatzantonis , Panayiotis Avraamides


• 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογίας με Διεθνή Συμμετοχή και στο Hellenic Journal of Medicine Παρουσίαση κλινικού περιστατικού με θέμα:ΑΛΓΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΟΥ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣ Ροδοθέου Ν., Κωνσταντίνου Χ., Αλέξη Ά., Ολύμπιος Γ., Αδάμαντου Μ., Ηροδότου Έ., Χριστοδούλου Σ., Στυλιανού Α.

• 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογίας με Διεθνή Συμμετοχή και στο Hellenic Journal of Medicine Παρουσίαση κλινικού περιστατικού με θέμα:
ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟ ΕΦΗΒΟ
Κωνσταντίνου Χ., Ροδοθέου Ν., Σκαρπάρη Μ., Αλέξη Ά., Ολύμπιος Γ., Πραστίτη Μ., Χριστοδούλου Μ., Στυλιανού Α. Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Λάρνακας

• 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογίας με Διεθνή Συμμετοχή και στο Hellenic Journal of Medicine Παρουσίαση κλινικού περιστατικού με θέμα:
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΣΠΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Λουκά Χ., Κωνσταντίνου Χ., Χριστοδούλου Σ., Κίζη Α., Αλέξη Ά., Αδάμαντου Μ., Ροδοθέου Ν., Στυλιανού Α. Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Λάρνακας

• 16ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο αναρτημένη ανακοίνωση με παρουσίαση κλινικού περιστατικού με θέμα:
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Α. Στυλιανού, Χ. Λουκά, Αδάμαντου Μ., Α. Αλέξη Ά., Χ. Κωνσταντίνου, Φωτίου Α., Ν. Νικολάου Παθολογική Κλινική και Χειρουργική Κλινική Γ.Ν Λάρνακας

• 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας
Παρουσίαση κλινικού περιστατικού με θέμα: ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ (ΠΥΩΔΗΣ) ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΤΥΠΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟΣ
Χ.Λουκά, Χ.Ιωαννίδης, Κ.Περδικούρης, Αλέξη Ά., Χ.Σκορδή, Μ.Μυριανθεύς, Α.Στυλιανού

• 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας
Παρουσίαση κλινικού περιστατικού με θέμα: ΨΕΥΔΟΜΥΞΩΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ
Ν.Ροδοθέου, Χ.Κων/νου, Αλέξη Ά, Χ.Λουκά, Γ.Ολύμπιος, Μ.Αδάμαντου, Α.Στυλιανού

• 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας
Παρουσίαση κλινικού περιστατικού με θέμα: ΣΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
Ε.Θεοδώρου, Χ.Σωτηρίου, Χ.Κων/νου, Αλέξη Ά., Χ.Αναστασίου, Χ.Λουκά, Α.Στυλιανού

• 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας
Παρουσίαση κλινικού περιστατικού με θέμα: ΑΛΓΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΟΥ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣ
Χ.Σωτηρίου, Ν.Ροδοθέου, Χ.Κων/νου, Αλέξη Ά., Ν.Αρτέμοβ, Χ.Σκορδή, Α.Στυλιανού

• 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας
Παρουσίαση κλινικού περιστατικού με θέμα: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
Χ.Λουκά, Ε.Θεοδώρου, Χ.Αναστασίου, Αλέξη Ά., Χ.Κων/νου, Ι.Φιλίππου, Α.Στυλιανου

• 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας
Παρουσίαση κλινικού περιστατικού με θέμα: ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΣΠΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Χ.Λουκά, Χ.Κων/νου, Αλέξη Ά., Μ.Αδάμαντου, Ε.Θεοδώρου, Χ.Σωτηρίου, Α.Στυλιανού

• 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας
Παρουσίαση κλινικού περιστατικού με θέμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΣΘΕΝΗ
Μ.Αδάμαντου, Χ.Σκορδή, Χ.Σωτηρίου, Αλέξη Ά., Χ.Κων/νου, Χ.Λουκά, Α.Στυλιανού

• 17ο Επιστημονικο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος και 5ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών Ελλάδας στο Ηράκλειο.
Ομιλία με θέμα: ΠΡΟΛΗΨΗ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

• 21ο Επιστημονικο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος και 9ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών Ελλάδας στην Αθήνα.
Ομιλία με θέμα: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ

Specialties

 • CARDIOLOGIST

In-Network Insurance

 • GeSy (GHS)

Photo Gallery

0  Review(s)

 • WE TAKE REVIEWS VERY SERIOUSLY AND DO NOT ALLOW ANY ABUSE. PLEASE PROVIDE ONLY TRUE INFORMATION. ANY ABUSIVE REVIEWS WILL NOT BE PUBLISHED.

Leave Your Review

Please Login To add Review
Consult Q&A

Get answers to your queries now

Ask Question

Questions

No query answered yet.