Dr. Demetris Christou

Dr. Demetris Christou

Featured Hot
 
0.0 (0)
Write Review
Dr. Christou

Δρ Δημήτρης Χρίστου, MBChB (UK)
- Γενικός Χειρουργός -

 

Clinical Instructor

St George’s Medical School (London)
 University of NicosiaΗ ενασχόληση του Δρ. Χρίστου στον τομέα της υγείας πηγάζει από την ειλικρινή αφοσίωση του στον άνθρωπο. Πηγή ζωντάνιας του η καθημερινή επαφή με τον ασθενή σε ανθρώπινο επίπεδο. Ώθηση του για βελτίωση, η προσωπική απαίτηση για παροχή κλινικά τεκμηριωμένων ιατρικών υπηρεσιών.Με επίκεντρο τον ασθενή προχωρά πάντοτε σε εκσυγχρονισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων του στην τέχνη της χειρουργικής, με ιδιαίτερη έμφαση στη λαπαροσκοπική χειρουργική, και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια προσπαθεί να προσφέρει ότι καλύτερο και πρωτοποριακό στον τομέα του.
 

Personal Information

Personal Information

Reg. No.:
4769
Languages:
Ελληνικά και Αγγλικά

Location Information

Postal Address:
Saint Porfirios Medical Center, Agias Faneromenis Avenue 136
Town/Village:
Larnaca
Postal Code:
6031
City Name:
Larnaca

Education

University:
University of Leicester, UK
Associations:
Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (4769), General Medical Council (7046230)

Awards - Qualifications

Certifications:

 • Bachelor of Medicine and Surgery (MBChB), Leicester Medical School, University of Leicester, UK (2004–2009)

Background

Practice Experience:
Εκπαίδευση Ειδικότητας
 1. Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Κύπρος (26 Μαρτίου 2012 – 25 Μαρτίου 2018).
 2. Επικεφαλής ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας από το 2013 μέχρι την ολοκλήρωση της Ειδικότητας.
 3. Γυναικολογία και Μαιευτική, Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρείου ΙΙΙ, Λευκωσία, Κύπρος, (Μάρτιος 2017 – Σεπτέμβριος 2017).
 4. Πλαστική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Κύπρος (Σεπτέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018).

Senior House Officer (FY2)
 • Ουρολογία, Leicester General Hospital, ΗΒ (Αύγουστος 2010 – Φεβρουάριος 2011).
 • Νεφρολογία, Leicester General Hospital, ΗΒ (Φεβρουάριος 2011 – Αύγουστος 2011).
 • Έρευνα στην νεφροπάθεια IgA, MSB Leicester Medical School, ΗΒ (Αύγουστος 2010 - Αύγουστος 2011).

Junior House Officer (FY1)
 • Χειρουργική κατωτέρου πεπτικού (Lower GI surgery), Leicester Royal Infirmary, ΗΒ (Αύγουστος 2009 – Δεκέμβριος 2009).
 • Νεφρολογία, Leicester General Hospital, ΗΒ (Δεκέμβριος 2009 – Απρίλιος 2010).
 • Λοιμώδεις νοσήματα και Παθολογία/AMU, Leicester Royal Infirmary, ΗΒ (Απρίλιος 2010 – Αύγουστος 2010).
Clinical / Academic Interests:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

1. St George’s Medical School University of London στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (2012 – σήμερα)

Aναλυτικά:
 • Clinical Assistant Professor
 • Εκπαιδευτής κλινικών δεξιοτήτων σε μαθητές όλων των βαθμίδων της σχολής
 • Εξεταστής OSCE’s
 • Συγγραφέας OSCE’s

2. Intercollege Λάρνακα σε συνεργασία με το University of Hertfordshire (2013 – σήμερα)

 • Διδασκαλία Ορθοπεδικής Ακτινολογίας σε μαθητές ακτινολογίας (Προσωπικός σχεδιασμός και παράδοση όλης της διδακταίας ύλης) (2014 – σήμερα)
 • Διδασκαλία «Radiographic Practice» σε τελειόφοιτους μαθητές ακτινολογίας σε συνεργασία με το University of Hertfordshire (2013 – σήμερα)

3. «Εκπαίδευση παρά την κλίνη» (Bedside teaching)

Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
 • Σε φοιτητές ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (2014 – σήμερα)
University Hospitals of Leicester
 • Σε φοιτητές ιατρικής του Leicester Medical School (2009 – 2011)

Έρευνα/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Oργανισμός:
 • MSB Leicester Medical School, ΗΒ (Αύγουστος 2010 – Αύγουστος 2011) 
Τίτλος
 • Ερευνητής συνεργάτης εργαστηρίου
 • Έρευνα στην νεφροπάθεια IgA

 1. Ερευνητής συνεργάτης σε ερευνητικό κέντρο, University of Leicester, Leicester, ΗΒ (Αύγουστος 2010 – Αύγουστος 2011).
 2. Έρευνα που περιλάμβανε την πιθανή συσχέτιση του IgA1 O-glycosylation και της C-Αντιδρώσα Πρωτεϊνης και εάν η CRP ή και τα δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν  πρωτοπαθείς δείκτες εξέλιξης της IgA νεφροπάθειας σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια.
 3. Ομιλητής σε διάφορες ομαδικές συνεδριάσεις καθώς και γραπτές παρουσιάσεις αναφέροντας λεπτομερώς τα αποτελέσματα της έρευνάς μου στην ομάδα διαχείρισης του έργου και τους συναδέλφους για να ενημερωθούν για την πρόοδο.
 4. Βρέθηκα στην ευχάριστη θέση να μπορώ να χρησιμοποιήσω την μεγαλύτερη τράπεζα IgA ορού στον κόσμο με πάνω από 500 δείγματα ασθενών με IgA και πάνω από 2000 γενικά δείγματα ορού.
 5. Οι κύριες τεχνικές που έμαθα να δουλεύω και να χρησιμοποιώ κατά την έρευνα μου ήταν: ELISA, GraphPad Prism 5 και PASW (Predictive Analytics SoftWare).
 6. Άλλες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν λιγότερο περιλαμβάνουν: quantitative PCR, SDS PAGE and Western Blotting, Cell culture, isolation of mRNA and synthesis of cDNA from RNA.

Doctor Specialties

 • BREAST SURGEON
 • COLON & RECTAL SURGEON
 • GENERAL SURGEON
 • LAPAROSCOPIC SURGEON
Special Expertise:
General surgery

Minor surgical procedures
 • Aspiration/incision of abscesses or cysts
 • Biopsy/excision of skin lesions and moles
 • Excision of lipomas or abscesses
 • Burn treatment
 • Removal of foreign bodies from skin
 • Skin biopsies
 • Wound care/repairs (stitching)
Advanced Laparoscopic Surgery (see below for more details)
 • Laparoscopic Cholecystectomies
 • Laparoscopic Appendicectomies
 • Bariatric (Morbid Obesity) Surgery (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy)
 • Gastroisophageal Reflex (GERD) and Hiatus Hernia - Laparoscopic Nissen Fundoplication 
 • Achalasia - Laparoscopy Heller Myotomy and Dor Fundoplication
 • Laparoscopic Inguinal Hernias, (TEP, TAPP), Sportman/athlet Hernia, Incisional Hernia
 • Laparoscopic Gastrectomy 
 • Laparoscopic Spleenectomy
 • Laparoscopic Adrenalectomies
 • Laparoscopic Colectomies (Right and left colectomies, Sigmoidectomies, Low Anterior Resection and Total Colectomies with J-Pouch)
Breast care for benign and malignant lesions
 • Breast cancer prevention - consultation/examination/biopsies
Breast Cancer Surgery
 • Sentinel Node
 • Lumpectomy - Breast Conservative Surgery
 • Types of Mastectomy with or without Axillary Clearance or Sampling
 • Breast Reconstruction (in co operation with Plastic Surgeon)
Hernia repair and abdominal wall reconstruction/hernia repair (Laparoscopic & Open) 
 • Inguinal hernias
 • Femoral hernias
 • Incisional hernias
 • Umbilical hernias
Oesophagus surgery
 • Gastro-oesophageal reflux disease
 • Diaphragmatic hernia
 • Cancer of oesophagus
 • Difficulty swallowing 
 • Achalasia
 • Indigestion problems
 • Oesophago-gastrectomies (Ivor Lewis procedure and Transhiatal Resections) for Oesophageal Cancer
Stomach surgery
 • Digestive and metabolic disorders
 • Bariatric (weight loss) surgery - laparoscopic sleeve gastrectomies
 • GIST ( Gastrointestinal Stromal Tumour)  Management /Resections 
 • Billroth II, Total Gastrectomies for Gastric cancer 
Small and large bowel procedures
 • Diverticular Disease and Inflammatory Bowel Diseases (Ulcerative Colitis, Crohn’s Disease) - Laparoscopic and open Colectomies
 • Laparoscopic and open Small Bowel and Colon Resection for Cancer or polyps 
 • Reversion of Ileostomy and Colostomy
 • Advanced Colorectal Surgery/Colectomies and Sphincter Preserving Procedures for low Rectal Cancer and Inflammatory Bowel Diseases
 • Irritable bowel syndrome management/consultation
 • Complex Oncology Cases & Re-Operation Abdominal Surgery
Acute Abdomen & Peritonitis
 • Acute Appendicitis - Laparoscopic resection
 • Perforating Gastroduodenal Ulcer - Laparoscopic suturing
 • Perforated small bowel and colon
 • Abdominal Catastrophy
Rectum & Anus - Proctology  
 • Haemorroids and Rectal Prolapse (HAL&RAR procedure)
 • Difficult and Complex fistulas in ano
 • Pilonidal Sinus 
 • Fissure in Ano (Lateral Partial Sphincterotomy {Notaras’ Procedure})
 • Anal Sphincter reconstruction - Faecal incontinence
 • Severe constipation consultation

Liver and Biliary Procedures 
 • Cholecystectomy (Laparoscopic and open) for gallstones and gallbladder polyps
 • Gallstones management
 • Cholecystitis management
 • Bile Duct Injuries Reconstruction 
 • Acute  and Chronic Pancreatitis/Necrotizing Pancreatitis 
 • Benign Liver Diseases management
o   Echinococcus
o   Liver Cyst
o   Adenomas
o   Cirrhosis
o   Liver Biopsy (Open, Laparoscopic and Percutaneous) 
 • RFA of unresectable liver lesions
Pancreas and Liver Surgical Oncology 
 • Major Liver and Pancreas Resection
 • Primary and Metastatic Liver Tumour
 • Cholangiocarcinoma
 • Right & Left Hepatectomy
 • Metastasectomy (liver metastases)
 • Laparoscopic Liver Resection 
 • Pancreatic Cancer/Tumour/Insulinomas (Pancreaticoduodenectomy/ Whipples’ Procedure, Total Pancreatectomy, Distal Pancreatectomy (Open or Laparoscopic) 
 • Ampullectomy of Tumour/Cancer of Ampulla of Vater 
 • Radiofrequency Ablation - RFA (Percutaneous, Laparoscopic) treatment/Destruction of Liver and Pancreas Tumours (Unresectable and locally Advanced) 
Spleen surgery
 • Laparoscopic and open spleenectomy
Endocrine Surgery
 • Nerve stimulator assisting thyroidectomy (Thyroid Cancer, large retrosternal thyroid goitre resection)
 • Parathyroidectomy
 • Large Adrenal tumours resection (Laparoscopic and open  Adrenalectomy)
Melanoma and skin cancers
 • Melanoma Resection  and Radical Lymph Nodes Groin Dissections
 •  Sarcoma /Retro-peritoneal Tumours

Other Info

Special Services & Expertise:
Consultation and second opinion
Publications & Presentations:
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Serum CRP and IgA1 O-glycosylation as predictors of disease progression in IgA nephropathy
 • Demetris Christou, Karen Molyneux, Javeria Peracha, John Feehally, Alice C Smith, and John Barratt.
 • John Walls Renal Unit, Leicester General Hospital, Department of Infection , immunity and Inflammation, University of Leicester
 • Poster presentation at BRS/RA conference 2011 Birmingham UK and ASN Kidney Week 2011 Philadelphia USA

Paediatric BXO: an 8 year experience
 • Mohammed A, Shegil IS, Christou D, Khan A, Barua JM.
 • Arch Ital Urol Androl. 2012 Mar;84(1):12-6.

Melanoma of the gallbladder: appropriate surgical management and review of the literature
 • Demetris Christou, Nicos Katodritis, Marios P. Decatris, Angela Katodritou, Ioannis Michaelides, Nicolaos Nicolaou, Michalis Kounoushis and Panayiotis Hadjicostas
 • Clinical Case Reports 08/2014; DOI: 10.1002/ccr3.121

Laparoscopic Transhiatal Transabdominal Resection of Epiphrenic Diverticulum – A Case Report and Review of the Literature
 • Hadjicostas Panayiotis, Christou Demetris, Nicolaou Nicolaos, Christodoulou Tasos, Papantoniou Adamos
 • American Journal of Medical Case Reports Vol. 3, No. 10, 2015, pp 310-313. doi: 10.12691/ajmcr-3-10-2

Colocutaneous Fistula after Open Inguinal Hernia Repair
 • Maria Isaia, Demetris Christou, Panayiotis Kallis, Nikolaos Koronakis, and Panayiotis Hadjicostas
 • Case Reports in Surgery, vol. 2016, Article ID 2019212, 3 pages, 2016 doi:10.1155/2016/2019212

Radiofrequency ablation of pancreatic ductal adenocarcinoma: An evolving comrade?
 • Hadjicostas Panayiotis, Christou Demetris, Christodoulou Anastasios
 • Journal of Cancer Therapy Vol.07 No.13(2016), Article ID:73072,11 pages 
 • 10.4236/jct.2016.713103


Διαλέξεις, Εργασίες και Αναρτημένες Ανακοινώσεις:

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

13ο Ελλαδο-Κυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο (23-25 Νοεμβρίου 2017):
 1. Διάτρηση τελικού ειλεού από μετανάστευση στεντ χοληφόρων
 2. Σωληνώδες αδένωμα της σκωληκοειδούς απόφυσης
 3. Διασκελική μέσω του οισοφαγικού τρήματος ριζική οισοφαγογαστρεκτομή. Η εμπειρία της κλινικής μας
 4. Η εμπειρία της κλινικής μας στη λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή
 5. Λαπαροσκοπική αφαίρεση στρωματικού όγκου στομάχου: Παρουσίαση περιστατικού
 6. Λεμφαγγείωμα πρωκτού – Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
 7. Ολική πρωκτοκολεκτομή και ειλεο-πρωκτική αναστόμωση με νεολήκυθο
 8. Ατελής συστροφή μεσεντερίου λεπτού εντέρου. Παρουσίαση περιστατικού

15ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο (10-11 Δεκεμβρίου 2016)
 1. Διασκελική μέσω του οισοφαγικού τρήματος ριζική οισοφαγογαστρεκτομή. Η εμπειρία της κλινικής μας

12ο Ελλαδο-Κυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο (12-13 Δεκεμβρίου 2015)
 1. Διαδωδεκαδακτυλική αμπουλεκτομή αδενώματος φύματος Vater και ο ρόλος της σήμερα–Παρουσίαση δύο περιστατικών
 2. Η εμπειρία μας στη λαπαροσκοπική χειρουργική

29ο Πανελλαδικό Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum (12-15 Νοεμβρίου 2014)
 1. Laparoscopic transhiatal transabdominal resection of epiphrenic diverticulum: A case report and review of the literature

Serum CRP and IgA O-glycosylation as predictors of disease progression in IgA nephropathy
 1. East Midlands Renal Research Showcase (2011)
 2. BRS/RA Joint Conference Birmingham (2011)
 3. ERA/EDTA congress Prague (2011)
 4. ASN congress Philadelphia (2011)

Appropriate Gentamicin Prescribing in Surgical patients
 1. East Midlands The Clinical Audit Conference and Poster Competition (2010)


ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

11ο Ελλάδο-Κυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο (16-17 Nοεμβρίου 2013)
 1. Κατάποση μαγνητών: Παρουσίαση περιστατικού και συζήτηση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
 2. Ο ρόλος του νευροδιεγέρτη για την ανίχνευση του παλίδρομου λαρυγγικού νεύρου κατά την ολική θυρεοειδεκτομή. Που, πότε, γιατί;

12ο Ελλάδο-Κυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο (12-13 Δεκεμβρίου 2015)
Παρουσίαση μελέτης για τη λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή στη κλινική μας

14ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο (6-7 Δεκεμβρίου 2014)
Laparoscopic Transhiatal Transabdominal Resection of Epiphrenic Diverticulum – A case Report and Review of the Literature

13ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτών Χειρουργείου (4-5 Oκτωβρίου 2013)
Στομίες Πεπτικού και η περιποίηση τους

14ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτών Χειρουργείου (17-18 Oκτωβρίου 2014)
Η εποχή των Παχύσαρκων

16ο Επιστημονικό Συνέδριο Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας
Λοιμώξεις Κεντρικών Καθετήρων (CLABSIs)

Ετήσιες παρουσιάσεις περιστατικών τραύματος από το 2013 στο Emergency Surgery and Trauma Conference με εκλεκτό προσκεκλημένο τον διακεκριμένο Κύπριο χειρουργό τραύματος Δρ Δημήτριο Δημητριάδη Καθηγητή Χειρουργικής στο University of Southern California, Los Angeles


Παρακολούθηση Μαθημάτων
 • Colorectal Laparoscopic Surgical Skills (CLASS) course (2018)
 • American College of Surgeons Clinical Congress (2016)
 • ATLS (2010)
 • ALS (2010)
 • Basic Surgical Skills (2010)
 • START Surgery (2010)
 • ILS (2010)
 • Management of Adult Cardiac Arrests (2008)
 • Clinical Skills Passport (2004-2009)
 • Awareness of Research Guidelines (including ICH-GCP,
 • Informed Consent, Safety & Adverse Events, Documentation) (2008)
 • “Domestic Violence/ Abuse, Information for Practice” course (2008)
 • Trent Regional Oncology Study Day (2008)
 • LOROS Palliative Care Study Day (2008)


Audits
 • Gentamicin Re-audit (2011)
 • UHL Documentation audit (2011)
 • Correct use of red cells in adults Audit (2010)
 • Thromboprophylaxis Audit (2010)
 • Gentamicin Audit (2009)
 • NHSLA – Ophthalmology Clinical Records Audit (2008)


Προσωπικές δεξιότητες

Διοικητικά:
 • Κατά την περίοδο 2012-2013 ήμουν μέλος της Παγκύπριας Επιτροπής Ειδικευομένων Ιατρών και κατά την περίοδο 2014-2015 υπηρέτησα στην επιτροπή ως Αντιπρόεδρος.

Οργάνωση Συνεδρίου:
 • Συμμετείχα στην οργάνωση του Πρώτου Παγκύπριου Συνεδρίου των Ειδικευόμενων Ιατρών Χειρουργικής και Παθολογίας το 2013

Συμβουλευτικός ρόλος: 
 • Επιμελητής Ομάδας 12 μαθητών Ιατρικής Σχολής του St George’s Medical School Nicosia (2012 – σήμερα)

Swap Start/End

User reviews
We take reviews very seriously and do not allow any abuse. Please provide only true information. Any abusive reviews will not be published.

There are no user reviews for this listing.
To publish your review, Know Your Doctor will send you a confirmation email.

Note: your privacy is protected. Know Your Doctor will never sell or share your email address and your name and email address will not be published on the website. It is needed for security reasons.

Ratings
overall rating
Comments